finnbaum-wood-working-cajo-tailor-co2-integrable-laser-marking-machine-for-wood-and-organic-materials

Puu- ja alumiiniteollisuuden tuotantolinjoja toimittava Finnbaum integroi uusinta teknologiaa hyödyntävien tuotantolinjojensa sisään Cajo Technologies Oy:n kustannustehokkaan laserin ja älykkäät koodinlukijakamerat

Finnbaumin rakentamilla tuotantolinjoilla kulkevat kappaleet saavat pintaansa laseroidun datamatriisin. Kun Finnbaum kilpailutti lasertoimittajat, Cajo Technologies erottui muista edukseen asiakaslähtöisellä palvelulla, hyvillä kokemuksilla ja kokonaisvaltaisten lasermerkintäratkaisujensa kilpailukykyisellä hinnalla.

Finnbaum on puun ja alumiinin teolliseen työstämiseen erikoistunut konevalmistaja ja -toimittaja. Ylivieskalainen yritys suunnittelee ja rakentaa moderneja tuotantolinjoja pääasiassa rakennuspuusepänteollisuuteen, ikkuna- ja ovitehtaille.

Finnbaum on integroinut Cajo Technologies Oy:n lasereita tuotantolinjoihinsa jo vuodesta 2017. Laseria käytetään pääasiassa datamatriisien merkitsemiseen, mutta on sillä merkitty selkokielisiä tekstejä ja asiakkaiden logoja.

Datamatriisi on kaksiulotteinen teollisuusympäristöön kehitetty koodi, joka muistuttaa ulkoiselta olemukseltaan QR-koodia. Datamatriisin tarkoitus on yksilöidä ja tunnistaa kappale automaattisesti tuotannon eri vaiheissa. Datamatriisia luetaan älykästä konenäköä hyödyntävillä koodinlukijakameroilla, ja linjan ohjauslogiikka hakee tuotannon ohjauksen tietokannasta kappaleen tietoja ja sekä tallentaa koodinlukijoiden tuottamaa dataa tuotannon analysointia varten.

finnbaum-cajo-laser-marking-wood-data-matrix-product-identification-traceability

Cajon luotettavat lasermerkintäratkaisut mahdollistavat tarkat ja korkealaatuiset tuote- ja jäljitettävyysmerkinnät myös orgaaniseen materiaaliin, kuten puuhun. Lisäaineettomat lasermerkinnät säilyvät läpi tuotteen käyttöiän myös haastavissa olosuhteissa.

 

Finnbaum on kehittänyt tuotannon analysointiin oman Finnbaum Analyzer -työkalun selainpohjaisine käyttöliittymineen. Tuotteen luotettava seurattavuus mahdollistaa tarkan tuotannon tunnuslukujen laskennan automaattisesti reaaliaikaisella näkymällä tuotannon johdolle. Finnbaum ei vain rakenna ja toimita koneita, vaan asiakkaat saavat käyttöönsä yrityksen laajan asiantuntijuuden aina syvällisistä tuotannon kehittämissuunnitelmista kattaviin huoltopalveluihin.

”Käytännössä me kehitämme näillä teknisillä ratkaisuilla ja tuotantolinjoilla asiakkaiden omaa tuotantoa. Investoimalla näihin ratkaisuihin asiakkaan tuotanto pysyy kilpailukykyisenä, toiminta tehostuu ja tarvittaessa asiakas saa helpotusta myös työvoiman hankalaan saatavuuteen,” kertoo Finnbaumin operatiivinen johtaja Simo Leiviskä.

 

Finnbaum on teknologinen edelläkävijä, joka panostaa tuotteidensa pitkäikäisyyteen

Suurin osa Finnbaumin asiakkaista on kotimaisia toimijoita, mutta vientiä on enenevissä määrin myös pohjoismaihin, muualle Eurooppaan ja Amerikan Yhdysvaltoihin. Finnbaumin ja Cajo Technologies Oy:n yhteistyö alkoi vuonna 2016, kun Finnbaumin oma asiakas oli lasermerkintäratkaisua vailla.

”Kilpailutimme tuolloin lasertoimittajat, ja Cajo erottui muista asiakaslähtöisellä palvelulla. Myös hyvät kokemukset ja kilpailukykyinen hinta otettiin huomioon,” Leiviskä muistelee.

Finnbaumin koneissa on hyvin korkea automaatioaste, joka tuo merkittäviä hyötyjä monen asiakasyrityksen liiketoimintaan ja arkiseen tekemiseen. Teknologisena edelläkävijänä Finnbaum pystyy ottamaan etäyhteyden kaikkiin toimittamiinsa työstökoneisiin ja siten tarjoamaan parasta mahdollista kunnossapitotukea koneen maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

Yritys panostaa koneissansa myös aina sekä työturvallisuuteen että pitkäikäisyyteen. Finnbaum pidentää tuotteidensa elinkaarta muun muassa käyttämällä vakiintuneita teollisuuden komponentteja, joita varastoidaan mahdollisuuksien mukaan omalla tuotantolaitoksella Ylivieskassa. Näin asiakkaiden varaosatarpeisiin pystytään reagoimaan tarpeen vaatiessa myös hyvin lyhyellä varoitusajalla. Myös Cajon pitkäikäiset laserit tukevat Finnbaumia näissä tavoitteissa.

 

Haastavat merkintätarpeet täytettiin yhteisillä ponnisteluilla

Kun asiakas tilaa Finnbaumilta koneen tai tuotantolinjan, laser ja koodinlukijakamerat integroidaan ratkaisujen sisään, ja niiden ohjaus kytketään osaksi linjan ohjausta. Näin asiakkaalla on täydellinen hallinta koko tuotantoprosessista. Ennen linjaston rakennusta ja toimittamista asiakkaan kanssa toteutetaan perusteellinen tarvekartoitus ja suunnitteluprosessi. Jokainen projekti on hyvin yksilöllinen, eikä kahdella asiakkaalla ole koskaan samanlaisia tarpeita.

laser-marking-cajo-tailor-co2-integrable-unit-finnbaum-woodworking-production-line

Ratkaisuksi valikoitui suoraan tuotantolinjaan tehokkaasti integroitava Cajo Tailor CO2™ -lasermerkintäjärjestelmä, jolla voidaan merkata tarkasti ja pysyvästi puuta, lasia, kiveä, muoveja, nahkaa ja muita orgaanisia materiaaleja.

 

”Tämä on ollut oppimisprosessi meille molemmille, koska asiakkaidemme merkintätarpeet ovat olleet vaativimmasta päästä. On merkitty kappaleen liikkuessa ja myös luettu koodeja kappaleen liikkuessa. On myös merkattu puuhun, joka on hyvin eläväinen materiaali. Lisäksi näissä tapauksissa on aina ollut tarpeen saavuttaa korkea käytettävyys, eli korkea luettavuusprosentti merkityille datamatriiseille,” Leiviskä kertoo.

Finnbaum sai ensimmäisen laserlaitetilauksen vuonna 2017. Cajo Technologies on alusta asti testannut Finnbaumin asiakkaiden käyttämät materiaalit ensin omilla laitteillaan, minkä avulla uusille projekteille on ollut helpompi piirtää suuntaviivat. Muun muassa eläväiseen puuhun merkitseminen on vaatinut laserin parametrien optimointia. Yritysten yhteinen tahtotila ja rehellinen keskusteluyhteys on mahdollistanut projektien sujuvan etenemisen myös ongelmatilanteiden yli.

”Olemme alusta asti pystyneet antamaan suoraa palautetta ja Cajo on aina tähän palautteeseen suoralla toiminnalla reagoinut. Vaikka me Finnbaumilla olemme loppuasiakkaalle kokonaisvastuussa, Cajo on ottanut hyvin aktiivista roolia kunkin tapauksen ja tarpeiden läpikäymisessä,” Leiviskä kehuu ja jatkaa: ”Projekti projektilta oppia on kertynyt — erityisesti meille. Jotta koko jäljitettävyysprosessi toimii hyvin korkealla luotettavuudella, olemme oppineet huomioimaan lähtötietojen ja erilaisten muuttujien merkityksen.”

 

Kaksi kehittyvää yritystä yhdessä kasvun tiellä

Finnbaumin oman kilpailukyvyn kova ydin on asiakaslähtöisyys. Jotta asiakas tulee palvelluksi parhaimmalla mahdollisella tavalla, asiakaslähtöisyyden on läpileikattava kaikkea liiketoimintaa aina omien yhteistyökumppaneiden arvoihin saakka.

”Cajo on vastannut mielestäni meidän huutoon tässä, koska olemme ratkoneet näitä asiakastarpeita hyvin asiakaslähtöisesti. Asiakaslähtöisyyden lisäksi ympäristöarvot ovat meille tärkeitä, ja haluamme myydä loppuasiakkaille sellaisia ratkaisuja, jotka ovat ympäristön kannalta tehokkaita. Ja tässähän lasermerkintä on erittäin hyvä,” Leiviskä sanoo.

Yritys tekee jatkuvaa tuotekehitystä sekä räätälöi ja moduloi ratkaisuja aina omien asiakkaidensa yksilöllisiin tarpeisiin. Niin Finnbaumilla kuin Cajo Technologiesillakin on halua kasvaa, kehittyä ja oppia uutta. Yritykset katsovat yhdessä samaan suuntaan.

”Yhteistyötä tiivistetään ja syvennetään kaiken aikaa tässä meidän yhteisessä asiakaskunnassa,” Leiviskä päättää.

 

 

Jos haluat tehostaa tuotantoasi maailman parhaimmilla ja puhtaimmilla lasermerkintäratkaisuilla, pyydä Cajolta tarjous täältä.